top of page
 Mladá žena Uvažuje
Návrhy

Linka ochrany oznamovatelů

Linka ochrany oznamovatelů je součástí vnitřního oznamovacího systému („VOS“) a slouží pro nahlašování nezákonného jednání

 

Linka ochrany oznamovatelů je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů „ZOO“ a je Vám k dispozici:

 • Telefonická linka 
  pondělí – pátek v době od 7.00 do 15.30 hod​

 • Osobní kontakt
  pondělí – pátek v době od 7,00 do 15,30 hod

 • Elektronickou poštou
  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

Podáním oznámení prostřednictvím Linky ochrany oznamovatelů je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Oznamovatelem, který je dle ZOO osobou chráněnou před postihem za učiněné oznámení (tzv. odvetné opatření) je zaměstnanec a osoby v obdobném postavení, stejně tak jako osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit anebo odhalit.

Oznámení lze podávat těmito způsoby:

 1. telefonicky na číslo: +420 606 073 796

 2. e-mailem na adresu: oznamovatel@zaris.cz

 3. osobně příslušné osobě: níže uvedena

 4. poštou na adresu sídla společnosti: ZARIS s.r.o., Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5, zásilku označte „Oznámení - důvěrné – pouze k rukám příslušné osoby“

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Kdo podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50.000,- Kč a nenáleží mu ochrana před odvetným opatřením.

Příslušná osoba:

 Příslušnou osobou ve společnosti ZARIS s.r.o., je jednatelem společnosti určená paní Yveta Petrlová.

 

Oznámení příslušné osobě lze podat:

 

 • písemně, na adresu sídla společnosti:
  zásilku označte „Oznámení - důvěrné – pouze k rukám příslušné osoby 

 • osobně, po předchozí telefonické dohodě. V tomto případě zanechte požadavek na osobní schůzku na telefonním čísle nebo na e-mailu.

bottom of page